Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES (PEI)

Dins de les prestacions bàsiques de serveis socials hem de situar les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI), que tenen per objecte l’atenció de les necessitats més bàsiques dels ciutadans i les ciutadanes, que no les poden abordar per si mateixos, i hem de tendir a procurar els mitjans i els processos necessaris perquè puguen aconseguir una autonomia per a la gestió de les seues situacions econòmiques i socials, i una participació i una inclusió adequada d’aquests.

Compartir: