Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

"MENJAR A CASA"

El programa "Menjar a Casa", consisteix bàsicament , en el lliurament diari (de dilluns a divendres, excepte festius), d'un menú complet en el domicili de la persona usuària, adaptat a les necessitats nutritives d'aquesta i que ha de garantir una adequada alimentació a molts dels nostres/as majors i/o persones dependents que ho precisen.

A Cocentaina, com en molts els municipis , s'estan produint situacions de desprotecció que pateixen molts dels nostres/as majors o persones discapacitades, a causa de malalties físiques o psíquiques i que es veuen agreujades per manca o insuficients suports familiars i socials per a resoldre la situació. Una de les conseqüències directes d'està desprotecció és la inadequada alimentació, que repercuteix directament en l'estat de salut i benestar general de la persona.

Per a poder beneficiar-se d'aquest servei s'ha de sol·licitar cita amb la treballadora social en el Centre Social Real Blanc a fi que es valore la situació i la idoniedad o no de prestar el servei.

Compartir: